cestovná kancelária Saffari

Dovolenka podľa Vašich predstáv 

návrat k moru, návrat k ľuďom návrat k sebe. návrat tam, kam patríte.

 

 

 

 

 

 

Santiago de CompostellaRadi by sme Vás zlákali na preslávené pútnické miesto už od stredoveku – Santiago de Compostella, ktoré je aj hlavným mestom s asi 90 000 obyvateľmi. Ešte v stredoveku sa tu našiel údajný hrob sv. Jakuba, čo malo za následok založenie tohto mestečka. Sv. Jakub v Galícii pravdepodobne kázal evanjelium. V roku 44 ho nechal v Jeruzaleme kráľ Herodes Agripa popraviť. Jeho učeníci premiestnili jeho pozostatky na miesto dnešnej katedrály Sv. Jakuba. Súčasná historická veda, túto tradíciu spochybňuje, po stáročiach bádania sa ju však nepodarilo potvrdiť, ale ani vyvrátiť.

Putovná cesta – z Francúzska do Satniaga de Compostella významne ovplyvnila hospodársky a kultúrny vývoj tohto kraja. Patrí medzi najkrajšie španielske mestá vôbec a má toho veľa čo ukázať. Nádherné historické pamiatky na čele s katedrálou svätého Jakuba.
Pútnici sú v Španielsku braní ako súčasť kultúry, krajiny. Púť sa nazýva „Camino“. Na vlastných nohách sa vyberajú do Santiaga naprieč rôznymi mestami, dedinkami s batôžkom plných očakávaní a predstáv. Denne prejsť desiatky kilometrov nie je maličkosť, po ceste stretnete pútnické ubytovne, kde sú aj sprchy, miesto na prípravu jedla. Symboly pútnika smerujúceho do Santiaga sú žlté šípky a mušle.

Ľudia prejdú túto púť z rôznych dôvodov. Pútnikmi sme vlastne celý život a táto cesta nám ukáže nielen krásy Galície, ale spoznáme aj o niečo viac seba a my budeme veľmi spokojní, ak Vám táto cesta naplní aj dušu.
Mesto je vzdialené od LaCoruña len 76km a od Pontevedra 117 km.
 


Budovy v Santiagu:The Rajoy Palace
Veľká a elegantná neoklasická budova z 18teho storočia sa nachádza priamo oproti katedrále.

The Colegio de San Jerónimo a Colegio de Fonseca
Oba kláštory z 15teho storočia boli založené Alfonsom III. De Fronseca. Neskôr sa tu založila univerzitná knižnica. Nachádza sa tu aj slávny zakonzervovaný rukopis z 11teho stor. „Libro de Hojas“

The Gelmirez Palace
Nachádza sa oproti katedrále, vynikajúci príklad Románskeho slohu. Obzvlášť zaujímavé sú jeho rebrové klenby a sochárske diela.

Plaza de las Platerias
Námestie je pomenované podľa mnohých obchodíkov so striebrom (Platerias), ktoré nájdete pod jeho arkádami. Vidíte odtiaľto gotickú bránu katedrály a jedinú fasádu, ktorá je uchovaná v originálnom Románskom štýle, ako fantastická socha Kráľa Davida. Taktiež Vám odporúčame vidieť Fuente de los Caballos, fontánuz 19teho storočia, ktorá sa nachádza v strede námestia Casa del Cabildo (18.stor.) a Casa de los Canónigos (taktiež známu ako Conga)

The Monastery of San Pelayo de Antealtares
S jej granitovou fasádou je to najstaršia budova v Santiagu. Kláštor bol zložený v 11.st. na rozkaz Alphonsa II.

Plaza de la Azabacheria
Na tomto námestí sa pôvodne nachádzali „Dvere do neba“ (Puerta del Paradiso), cez ktoré prechádzali pútnici do katedrály. Budova, v akej ju poznáme dnes bola zmenená neoklasicistickou prácou Ventura Rodrigueza.
 


O SV. JAKUBOVI

 

 

Sv. Jakub Starší bol synom galilejského rybára Zebedeja a Salome, ktorá patrila medzi ženy, ktoré sprevádzali Ježiša. Stála po jeho boku verne a bola svedkom pri jeho zmŕtvychvstaní. Jakub Starší patril spolu s Petrom a Jánom do trojice apoštolov, ktorých chcel mať Ježiš pri sebe. Prejav Ježišovej dôvery a náklonnosti sa Jakubovi a Jánovi veľmi páčil. Začali sa dokonca vyvyšovať nad ostatných apoštolov. Žiadali od Ježiša vyššie privilégia. Chceli, aby ich Ježiš vo svojej sláve často spomínal. Salome, ako každá starostlivá matka im chcela pomôcť a viesť svojich synov k väčšej skromnosti. Ako hovorí Matúšovo evanjelium: “Vtedy k nemu prišla matka Zebedejcov so svojimi synmi, poklonila sa mu a prosila ho o čosi. On sa jej opýtal: ‘Čo si praješ?’ Odpovedala mu: ,Rozkáž, aby títo dvaja moji synovia sedeli s tebou v tvojom kráľovstve jeden na pravej a druhý na ľavej strane!´ ale Ježiš jej riekol: ,Neviete, o čo žiadate. Či môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?’ Odpovedali mu: ‘Môžeme.’Riekol im: ,Z môjho kalicha budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravej alebo ľavej strane nie je v mojej moci; to patrí tým, ktorým to určil môj Otec.’ Ostatných apoštolov dané správanie pobúrilo a hrozila veľká roztržka. Vtedy musel Ježiš zasiahnuť a povedal: “Viete, že panovníci tvrdo vládnu nad národmi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa chce stať medzi vami popredným, nech sa stane vaším služobníkom!” Apoštol Jakub Starší sa po Ježišovom Nanebovstúpení spolu s ostatnými apoštolmi zdržiaval v Jeruzaleme. Prijal s nimi Ducha Svätého a bol súčasťou organizácie prvej kresťanskej obce. O tom, že pôsobil na apoštolskej ceste nemáme žiadne spoľahlivé dôkazy, ako o tom hovorí legenda. Herodes Agripa I. prevzal v roku 40 – 41 vládu nad Palestínou. Chcel sa zavďačiť Židom s prenasledovaním vedúcich osobností mladej Cirkvi. Tým sa spečatil osud Jakuba Staršieho. Ako prvý z apoštolov bol uväznený a popravený mečom v rokoch 42 – 44. Hovorí sa, že jeho telesné pozostatky v mramorovom mauzóleu sa ešte v čase rímskeho obdobia dostali do Španielska na miesto, kde dnes stojí majestátna svätyňa v Santiagu de Compostela. Hrob bol zabudnutý v časoch sťahovania národov (5. – 7. stor.) a v čase maurských pádov (8. stor). Až začiatkom deviateho storočia bol hrob opäť nájdený. Pôvodne na mieste postavili menší chrám. Svätyňu, ako ju poznáme dnes vybudovali v rokoch 1075 až 1128. už od 10. storočia je Santiago de Compostela pútnym cieľom z celého kresťanského sveta. Sv. Jakubovi, popri hlavných cestách, kadiaľ chodili pútnici vznikali kláštory, nemocnice, bratstvá.

 

 

Oplatí sa navštíviť