cestovná kancelária Saffari

Úvod

O nás

Kontakt


Dovolenka podľa Vašich predstáv


 

návrat k moru, návrat k ľuďom návrat k sebe. návrat tam, kam patríte.

Sledujte naše ponuky na facebookuUžitočné informácie

 

Ako si objednať zájazd

 

 

 
Ponúkame Vám niekoľko spôsobov objednania zájazdu:

• Osobná návšteva CK SAFFARI na ul.29.augusta 28 v Bratislave
• Telefonická rezervácia na číslach 0903 622 242 alebo 02/5262 0091
• Objednanie zájazdu prostredníctvom internetu:

info@saffari.sk,  thassos@saffari.sk,  austria@saffari.sk

 

Letecká doprava

 

   

Letecká doprava na grécky ostrov Thassos je zabezpečovaná charterovými letmi z Bratislavy, leteckou spoločnosťou Travel service. Počas leteckej prepravy platí prepravný poriadok leteckej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory, kt. sa letecký prepravca podriaďuje. Zmeny leteckého prepravcu, typu lietadla, času odletu, alebo letového plánu nie je v kompetencii CK Saffari a táto skutočnosť neoprávňuje klienta k zrušeniu zájazdu a k uplatňovaniu akejkoľvek refundácie od cestovnej kancelárie. Pri leteckých zájazdoch je prvý a posledný deň určený na prepravu klientov do/z letovísk a nie je určený na vlastnú rekreáciu. V prípade, ak zmešká klient odlet lietadla z vlastnej viny, nemá klient právo na refundáciu zájazdu, klient všetky ďalšie náklady znáša sám. CK nie je povinná v takomto prípade klientovi zabezpečovať náhradnú dopravu, transfer alebo ubytovanie - koná na zaklade dohody s klientom.V prípade, že si klient zakúpi v CK Saffari iba letenku, je potrebné, aby vo vlastnom záujme kontaktoval delegáta v mieste pobytu a informoval sa, či nedošlo k zmene času odletu. V cestovnej kancelárii je možné vopred rezervovať číslo sedadla v lietadle za poplatok, ktorý riadne zaplatí spolu s cenou zajazdu, inak sú miesta prideľované v závislosti od času prihlásenia pri odbavovacom pulte check – in. Presný čas odletu a príletu je uvedený v cestovných pokynoch CK SAFFARI. Klient ich dostane najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu a po úplnom zaplatení ceny zajazdu. Ak si zájazd zakúpi v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu, informácie mu odovzdá osobne pracovník CK, alebo sprostredkovateľ predaja zájazdu po zaplatení celkovej ceny zájazdu priamo v CK. Vybavovanie na letisku končí zvyčajne 55 min. pred odletom a v prípade vášho neskorého príchodu CK Saffari nepreberá zodpovednosť za vzniknuté komplikácie a v prípade nevycestovania nie je možnosť žiadnej refundácie. Podrobné informácie o pokynoch k leteckej prepave a sú uvedené v cestovných pokynoch Ck Saffari.

 

Odlet je v doobedných hodinách / podrobnosti nájdete v pokynoch k zajazdu/. Po prílete na letisko Alexandra Veľkého v Kavale, prebieha pasová a colná kontrola. Po pasovej a colnej kontrole Vás bude čakať vo vestibule kavalského letiska delegát CK Saffari, ktorý Vám oznámi do ktorého autobusu máte nastúpiť. Autobus Vás prepraví k trajektu /12 km/ v mestečku Keramoti. Plavba trajektom na ostrov Thassos trvá asi 40minút, je veľmi príjemná. Batožina zostáva v autobuse. Vy si nechávate pri sebe iba príručnú batožinu a voľne sa môžete pohybovať po trajekte. Po vylodení na ostrov Thassos nasadnete na svoje miesto v autobuse a budete dopravení na miesto Vašej dovolenky. Cesta späť - odchod z ostrova Thassos je v čase, ktorý Vám upresní náš delegát. 

Počas celého pobytu na Thassose Vás delegát CK SAFFARI bude informovať o možnostiach:

* ponuky fakultatívnych výletov: Výlet loďou,  Saffari do vnútrozemi, Výlet loďou SUNSET, Výlet plachetnicou po východnom pobreží ostrova, Výlet do mesta Kavala

* zapožičania áut, motocyklov, bicyklov

* prepravy pravidelnou autobusovou linkou po ostrove

* objednania taxi služieb * športového vyžitia * kúpania na iných plážach

  

PRENÁJOM AUTA RENT & CAR

Poplatok za požičanie auta, motorky závisí od sezóny a druhu vozidla - POTOS CARENTAL

Prenájom auta na 24 hod. je od 25,00 - 125,00 euro - jul, agust je prenájom áut najdrahší.

Prenájom motocyklov je od 15,00 - 40,00 euro - EASY RIDERS

Prenájom bicyklov je cca 10,00 - 25,00 euro.

Upozornenie

V prípade, že ste sa rozhodli požičať si auto, príp. motocykel, môžete si ho vopred rezervovať už v Bratislave. Vyhnete sa tým sklamaniu, hlavne počas hlavnej sezóny, že by boli všetky autá obsadené. Medzinárodný vodičský preukaz nie je potrebný.


 Individuálna doprava

 

 

Aj tento rok sme pre Vás pripravili zaujímavú ponuku: dovolenka na ostrov Thassos vlastnou dopravou. Okrem toho, že sa vyhnete stresu z balenia, prežijete cestu plnú zážitkov a spoznáte krajiny, prírodu, ľudí... a samozrejme auto máte k dispozícii po celý čas, takže sa stávate úplne nezávislými. Táto forma dopravy je z roka na rok žiadanejšia a obľúbenejšia.

 

TRASA "NAJZNÁMEJŠIA" T1 na Thassos

Bratislava (Slovensko) - Budapest (Hungary) - Beograd/Niš (Yugoslavia) - Sofia (Bulharsko) - Kavala (Grécko)

cca 14 až 20 hodín


TRASA "NAJRÝCHLEJŠIA" T2 na Thassos

Bratislava (Slovensko) - Budapest (Hungary) - Beograd/Niš (Yugoslavia) - Skopia (Macedonia) - Kavala (Grécko)

cca 12 až 18 hodín

 

CK Saffari Vám poskytne podrobne vypracované mapy a presné informácie o ceste na ostrov Thassos a poplatkoch.

Počas celého pobytu na Thassose Vás delegát CK SAFFARI bude informovať o možnostiach:

 

NÁVRAT K MORU, NÁVRAT K ĽUĎOM, NÁVRAT K SEBE, NÁVRAT TAM, KAM PATRÍTE ....

Dôležité kontakty

 

 


Veľvyslanectvo SR v Grécku
Georgiou Seferi 4
154 52 Paleo Psychico
Athen


tel.: 
0030 / 6932 408 028

e-mail: embassy@athens.mfa.sk

Dôležité telefónne čísla na ostrove Thassos

 

 

 

Ferry boat Aneth trajekt                              +30 25930 22318

Ferry boat Platithera trajekt                       +30 25930 24001

Bus Stanica v Thassose                               +30 25930 22162

Bus Stanica v Kavale                                   +30 2510 222294

Bus Stanica v Thessalonikách                     +30 2310 595422

Kavala letisko "Alexander the Great"         +30 25910 53270

Thessaloniki letisko "Macedonia"               +30 2310 985000

Turistická Polícia                                         +30 25930 23111

Polícia Thassos (Limenas)                          +30 25930 22500  +30 25930 22122

Polícia Limenaria                                          +30 25930 51111

Nemocnica v Prinose -  Health Centre       +30 25930 71100  +30 25930 71101

Thassos (Limenas) Infirmary                     +30 25930 22222

Limenaria ambulancia                                 +30 25930 51235

Potos ambulancia                                        +30 25930 53194

Nemocnica v Kavale -  General Hospital    +30 2510 292000

Hasiči Thassos                                             +30 25930 23199 +30 25930 23777

Prístav v  Limenase (Thassos)                    +30 25930 22355

Prístav v Skala Prinos                                  +30 25930 71390

Prístav v Kavale                                           +30 2510 223716

Prístav v Keramoti                                       +30 25910 51204

 

Telefonovanie zo Slovenska do Grécka


 


0030 (Grécko) + kód mesta/lokality bez počiatočnej nuly + číslo účastníka


Telefonovanie z Grécka na Slovensko

 

 

 

00421 (Slovensko) + kód mesta bez počiatočnej nuly + číslo účastníka

 

Upozornenia

 

 

 

• Zľavy sú nezlučiteľné, tzn. nárokovať si môžete len na jednu zo zliav 
• Možnosť Komplexného cestovného poistenia v Európskej cestovnej poisťovni
• Vyhradzujeme si právo zmeny uvedených cien
• Nezabudnite si prečítať

Všeobecné podmienky pre účasť na zájazde.

 

 

 Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predajný online systém CK Saffari s.r.o. predstavuje informačný systém CK Saffari s.r.o. dostupný objednávateľovi cez webovú stránku CK Saffari s.r.o. www.saffari.sk  / www.thassos.sk

 

prostredníctvom ktorého objednávateľ vytvára objednávku (návrh zmluvy o obstaraní zájazdu) a v ktorom sa uchovávajú osobné údaje objednávateľa a iné nevyhnutné informácie na zabezpečenie zmluvných, resp. predzmluvných plnení vyplývajúcich zo  zmluvy o obstaraní zájazdu.

 

Prevádzkovateľom tohto informačného systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je CK Saffari s.r.o.

 

Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie a poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb a plnení povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Zoznam osobných údajov:
• Meno a priezvisko
• Bydlisko
• Dátum narodenia
• Číslo cestovného preukazu
• e-mail

 

Osobné údaje sa nezverejňujú.
Osobné údaje budú poskytnuté 

nasledujúcim tretím stranám, resp. príjemcom:
• Prepravca
• Poskytovateľ ubytovacích, stravovacích, resp. iných služieb

 

Osobné údaje budú poskytnuté do tretích krajín, v ktorých bude poskytnuté ubytovanie podľa programu zájazdu.

 

Objednávateľ je oprávnený v zmysle §28 Zákona o ochrane osobných údajov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 


1. Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti od CK Saffari s.r.o. vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je objednávateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,

 

2. Právo objednávateľa podľa predchádzajúceho odseku písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana objednávateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

3. Objednávateľ na základe písomnej žiadosti má právo u CK Saffari namietať voči
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 

4. Objednávateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u CK Saffari s.r.o. kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka objednávateľa je oprávnená,CK Saffari s.r.o. je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie objednávateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

5. Objednávateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u CK saffari s.r.o. kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu CK Saffari s.r.o., ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Objednávateľ má právo žiadať CK Saffari s.r.o. o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom CK Saffari s.r.o. je povinná žiadosti objednávateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať objednávateľ; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia CK Saffari s.r.o. informuje objednávateľa v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Objednávateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov objednávateľa alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov CK Saffari s.r.o. vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke objednávateľa, alebo ak CK Saffari s.r.o. na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov objednávateľa.

 

6.Ak objednávateľ uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom objednávateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis objednávateľa; kópiu zápisnice je CK Saffari s.r.o. povinná odovzdať objednávateľovi,

 

7. Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

8. Ak objednávateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

9. Ak objednávateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

 

 Copyright 2002 - 2020 CK SAFFARI spol. s r.o. All rights reserved.